Olet täällä

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Merja Miettinen ja Maritta Korhonen
2005

Sivumäärä: 84 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa -kansiKäypä hoito –suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa on terveydenhuollon ammattilaisten puheenvuoro, jossa he kertovat kokemuksiaan ja näkemyksiään Käypä hoito –suosituksista sekä terveydenhuollon tietojärjestelmiin suunnitteilla olevasta päätöksenteon tuesta.

Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia koottiin haastattelututkimuksen avulla ja havainnoimalla heidän työskentelyään hoitoprosessin tiedonhakua jäljittelevissä käytettävyystesteissä. Tässä raportoitu tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksen periaatteella, jolloin tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tutkittavan tilanteen ja sen piirteiden esille tuominen haastateltavien omakohtaisten kokemusten avulla.

Raportissa haastateltavien puheenvuorojen avulla käydään läpi Käypä hoito –suositusten käyttöä hoitoprosessissa ja käsitellään suositusten roolia työyhteisön työprosessien kehittämisen taustavoimana. Haastateltavien puheenvuorot tuovat esille myös heidän mielipiteitään päätöksenteon tuesta ja sen mahdollisuuksista terveydenhuollon hoitoprosessien tukemisessa.

Raportti on tarkoitettu antamaan uusia näkökulmia kaikille niille terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuollon tietohallinnossa työskenteleville kehittäjille ja päättäjille, jotka ovat kiinnostuneita oman organisaationsa toiminnan kehittämisestä. 

Julkaisusarja: D 7/2005
ISBN: 952-203-026-0 painettu versio (nid.
ISBN: 952-203-029-5 PDF
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube