Olet täällä

From Experience to Skill - HitSavonia-hankkeen loppuraportti

Toimittanut Esa Hietikko
2007

Sivumäärä: 128 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Experience-kansiRaportissa esitellään Savonia-ammattikorkeakoulun Konetekniikan T&K-yksinkön toteuttaman, EU-rahoitteisen HitSavonia-hankkeen taustat ja tulokset. Hankkeen aikana rakennettiin ja kalustettiin hitsaustekniikan laboratorio, jonka keskeisen osan muodostaa joustava robotisoitu hitsaussolu. Hankkeen aikana on myös saatu aikaan merkittävä hitsausautomaation ja hitsattujen rakenteiden suunnittelun osaamisen kasvu, joka hyödyttää Pohjois-Savon lisäksi myös Suomen muita alueita.

Raportissa esitellään laajasti hitsausteknologiaan liittyvää teoriaa, sen kehittämisen merkitystä Pohjois-Savon teollisuudelle, hankkeen aikana saavutettuja tuloksia sekä esimerkkejä toteutetuista yritysten kehittämisprojekteista.

Lisätietoa: Hankkeen sivut

Julkaisusarja: D 7/2007
ISBN: 978-952-067-2
ISBN: 978-952-203-068-9 (PDF)
ISSN: 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube