Olet täällä

Digital Tools for Product Development - DigiBranch-hankkeen loppuraportti

Antti Alonen, Esa Hietikko
2012

Sivumäärä: 66 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Digitaaliset tuotannon työkalut ovat nykyisin kriittinen osa tuotantoyritysten toimintaa. Työ­kalujen tuntemus, hallinta ja hyödyntäminen ovat usein ratkaisevia, kilpailukykyä ylläpitäviä tekijöitä kiristyvillä, globaaleilla markkinoilla. Digitaalisia työkaluja tarvitaan kaikilla yrityksen toiminnan osa-alueilla mutta erityisesti tuotan­toon liittyvissä toiminnoissa kehitys digitaalisten työkalujen osalta on ollut viime vuosikymmeninä nopeaa. Tässä raportissa kuvatun digitaalisen tuo­tannon tutkimusyksikön kehitystyö käynnistettiin osana ”Metallialan oppimistehdas” –projektia edistämään Pohjois-Savon yritysten kilpailuky­kyä. Yksikkö keskittyy soveltavassa tutkimukses­saan digitaaliseen tuotantoon ja erityisesti tuotan­non ja tuotekehityksen digitaalisiin työkaluihin.

Hankkeen tavoitteena ollut tutkimusyksikkö on kyennyt kasvattamaan osaamistaan kansallisesti mitattuna merkittävälle tasolle. Organisaatioissa ja yrityksissä tapahtuneiden muutosten myötä se kuitenkin jatkaa toimintaansa osana LEKA-han­ketta. Hankeen tavoitteena on myös ollut kehit­tää yritysten ja oppilaitosten yhteistyömuotoja ja –verkostoja. Tässä on onnistuttu erinomaisesti ja Savonia-ammattikorkeakoulu onkin saavuttanut yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden sil­missä merkittävän yhteistyöosapuolen aseman.
Loppuraportti kuvaa Digitaalisen tuotannon tut­kimusyksikön, DigiBranchin, kehityshankkeen ta­voitteita, tapahtumia ja tuloksia. Aiemmin on jul­kaistu hankkeen väliraportti samalla pääotsikolla ”Digital Tools for Product Development” jossa osa tässä raportissa kerrotuista asioista on esitelty tarkemmin.

Lisätietoa: http://digikone.savonia.fi

D 4/7/2012
ISBN: 978-952-203-173-0 (PDF)
ISSN-L 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube