Olet täällä

Topologian optimointi - ohjelmistovertailu

Toimittaneet: Esa Hietikko ja Arto Urpilainen
2016

Laajuus: 32 sivua
Ladattava versio: PDFLisäävän valmistuksen perusteet -kansi

Erityisesti lisäävän valmistuksen yhteydessä voidaan kappaleen muoto valita varsin vapaasti. Tällöin on myös mahdollista optimoida muotoa siten, että materiaalia sijoitetaan vain sinne missä sitä tarvitaan. Rakenteiden materiaalinkäytön optimointia (topologian optimointia) varten on olemassa ohjelmistoja, joissa optimointi tapahtuu ohjelmiston sisäisenä prosessina. Suunnittelijan tarvitsee vain määritellä kiinnitykset, kuormitukset sekä suunnitteluavaruus, jonka rajoissa optimointi tulee
toteuttaa. Ohjelmisto antaa lopputuloksena karkean kuvauksen optimaalisesta muodosta, joka voidaan edelleen tarkentaa suunnittelijan toimesta lopulliseen muotoonsa.

Tässä raportissa kuvataan testit, jotka on toteutettu topologian optimointiin tarkoitetuilla ohjelmistoilla. Testien tarkoituksena on ollut ohjelmistojen käytettävyyden, ominaisuuksien sekä opetus- ja tutkimuskäyttöön soveltuvuuden arviointi. Tämän takia ohjelmistojen arvioinnissa on erityisesti tutkittu helppokäyttöisyyttä ja käytön oppimisen nopeutta. Ohjelmistojen hinta on ollut myös yhtenä merkittävänä arviointikohteena. Testikappaleet ovat fiktiivisiä eikä niistä saatujen optimointituloksien
tarkastelu ole ollut tutkimuksen keskiössä. Julkaisu on syntynyt Savonian toteuttamassa ALVO-hankkeessa.

D4/3/2016

ISBN: 978-952-203-220-1 (PDF)
ISSN: 2242-7015
ISSN-L: 2242-7015

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube