Olet täällä

Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu

Sivumäärä: 43
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu - EsiselvitysJuomaveden tulisi aina olla käyttäjilleen turvallista. Vaikka suurin osa Suomessa jaettavasta juomavedestä täyttää kaikki laatuvaatimukset, on meilläkin esiintynyt juomaveden välityksellä leviäviä epidemioita. Tämän selvityksen tavoitteena on piirtää kuvaa siitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia toteutuneilla talousveden hygieniariskeillä on.

Kolmen esimerkkitapauksen avulla kuvataan, millaisia vaikutuksia ja kustannuksia vesiepidemioista on aiheutunut kyseisen paikkakunnan eri toimijoille. Edelleen kartoitetaan veden desinfioinnin yleisimpiä vaihtoehtoja ja näiden kustannuksia. Myös talousveden valvonnan kustannuksia selvitetään ja tässä yhteydessä tuodaan esille uusi menetelmä mikrobinäytteenottoon. Lopuksi tehdään alustavaa kustannusvertailua hygieniariskien toteutumisen ja niiden ennaltaehkäisyn välillä.

Lisätietoa: http://www.mvtt.fi

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube