Olet täällä

Lisäävän valmistuksen käyttö rakennusalalla

Tilannekatsaus 2017

Sami Lampinen ja Antti Alonen
2017

Lisäävän valmistuksen käyttö rakennusalallaLaajuus: 100 sivua
Ladattava versio: PDF

Lisäävä valmistus (Additive Manufacturing, AM), eli 3D-tulostus on valmistusmenetelmä, jonka käyttö yleistyy nopeasti eri teollisuudenaloilla. Tällä hetkellä näkyvimmin lisäävää valmistusta hyödyntäviä aloja ovat ilmailu- ja avaruusala, autoteollisuus sekä terveydenhuolto. Toistaiseksi valmistusmenetelmän
hyödyntäminen rakennusteollisuudessa on ollut muita teollisuudenaloja hitaampaa ja vähemmän näkyvää, mutta tilanne on muuttumassa.

3D-tulostamisen puhutaan usein olevan osa teollisuuden neljättä vallankumousta, joka tulee muuttamaan perinteistä teollisuutta monilta osin. Rakennusteollisuus ei ole tästä poikkeus, ja viime vuosina julkisuuteen on alkanut ilmaantua esimerkkejä siitä, miten lisäävä valmistus voi toimintoja tehostaa.

Voiko rakennuksia tai sen osia 3D-tulostaa?

Kysymys on askarruttanut rakentamisen asiantuntijoita valmistusmenetelmän yleistymisestä lähtien. Rakennusteollisuudessa arkkitehdit ovat käyttäneet lisäävää valmistusta hyödyksi pienoismallien valmistuksessa jo vuosia, mutta rajoittavana tekijänä on ollut mm. tulostusalueen koko. Viimeisen vuosikymmenen aikana valmistusmenetelmä on kehittynyt monelta osin: mm. metallin 3D-tulostus on yleistynyt, eri materiaaleja käyttävien tulostuslaitteiden koko on kasvanut ja
tarjolle on tullut lukuisa määrä erilaisia komposiittimateriaaleja. Markkinoille on tullut myös useita betonin 3D-tulostukseen erikoistuneita yrityksiä.

Tässä julkaisussa luodaan yleiskuva lisäävän valmistuksen sovelluksista, käyttökohteista ja materiaaleista rakennusalalla. Julkaisussa selvitetään nykyistä tilannetta valmistusmenetelmän
käytöstä maailmalla ja Suomessa, sekä pohditaan lisäävän valmistuksen tulevaisuuden näkymiä rakennusalalla.

Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 5/2017
ISBN: 978-952-203-241- 6 (NID.)
ISBN: 978-952-203-242-3 (PDF)
ISSN: 2343-5496

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube