Olet täällä

LEKA - Tutkimus- ja teknologiansiirtoverkosto - Yhteistyöllä uutta osaamista Pohjois-Savoon

Toimittanut Esa Hietikko
2014

Laajuus: 103 sivua
Ladattava versio: PDFHydraulisen voimayksikkötuoteperheen teräsrakenteen kehittäminen -kansi

Savonia-ammattikorkeakoulun vuosina 2011 – 2013 toteuttaman LEKA-hankkeen taustalla oli uhkakuva siitä, että Pohjois-Savon yritysten ja oppilaitosten innovaatio- ja kilpailukyky ei pysy kansainvälisellä tasolla, minkä johdosta tuotekehitys ja valmistus siirtyvät ulkomaille. Skenaario toteutuessaan vaikuttaisi siihen, että yritykset vetäytyisivät alueelta, samoin osaajat, mikä johtaisi työttömyyteen ja koko alueen näivettymiseen.

Uhkakuvasta muotoiltiin LEKA-hankkeen tavoite: alueen teknologiateollisuuden yritykset ja koulutusorganisaatiot tunnetaan alan osaajina jopa kansainvälisesti. Toimijoiden korkeatasoinen osaaminen lisää alueen vetovoimaisuutta niin yritysten kuin osaajien näkökulmasta, mikä johtaa teknologiateollisuuden kasvuun alueella.

Vaikka alueen toimitusverkostojen kehittyminen oli lähtenyt jo ennen hanketta hyvin liikkeelle, niiden toiminnassa oli ja on edelleen valtava kustannusten säästöihin ja toiminnan tehostumiseen käytettävissä oleva potentiaali. Samalla kun yksittäisten tuotteiden kilpailukykyä voidaan kasvattaa, vapautuu kapasiteettia, jonka avulla nykyisellä joukolla voidaan tuottaa enemmän liikevaihtoa ja saada aikaan kasvua. Liiketoimintapotentiaalia voidaan kasvattaa vielä tästäkin huomattavasti lisää palvelutuotantoa kasvattamalla.

LEKA-toteutuksesta vastasi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteutuksesta Ylä-Savon (YSAO) ja Savon (SAKKY) koulutuskuntayhtymät sekä Navitas Kehitys Oy. Keskitetyn projekti- ja tutkimusjohdon lisäksi LEKA-toiminnan ohjaukseen osallistuivat oppilaitos- ja yritysyhteistyöryhmät.

Tässä raportissa kuvataan hankkeen soveltavaa tutkimustoimintaa. Tutkimustoiminnan aluksi kartoitettiin toisaalta alueen yritysten tarpeista ja toisaalta perustutkimukseen nojaten tutkimusalueet, joiden sisällä toteutettiin pilottiprojekteja. Näiden suhde käy selville kuvasta 1.1. Osa pilottiprojekteista toteutettiin yrityksissä ja osa liittyi Savonian omiin kehittämistoimenpiteisiin. Tässä raportissa on kukin tutkimusalue kuvattu omassa osiossaan. Raportista on jätetty luottamuksellisuussyistä pois kaikki yksilöivät tiedot, kuten yritysten nimet.

D4/2/2014
ISBN: 978-952-203-187-7 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube