Olet täällä

LEKA -Tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti

Toimittanut Kai Kärkkäinen
2014

Laajuus: 52 sivua
Ladattava versio: PDFLEKA -Tutkimusyksikkötoiminnan loppuraportti

LEKA-hanke käynnistettiin vuonna 2011 päättyneen pohjoissavolaisen Tekno-teemaohjelman jatkoksi sisältäen ohjelman koordinointitehtävät, uusien hankkeiden määrittelyt ja toteutukset sekä tutkimusverkoston rakentamisen usean toteuttajan
yhteistyönä.

Pohjois-Savon teknologiayritysten kehittämiseksi ja tutkimustiedon levittämiseksi rakennettiin tutkimusverkosto, joka muodostui yritysten yhteyteen rakennetuista tutkimusyksiköistä, jotka keskittyivät tutkimuksessaan fokusoituihin painopisteisiin. Tutkimukselliset painotukset määritettiin yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kesken.

Tutkimusprojekteissa tarvittu tieteellinen osaaminen hankittiin kansallisilta yliopistoilta. Yhteistyö yliopistojen – erityisesti Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston – kanssa toi alueelle uutta tutkimustietoa soveltavan tutkimuksen tarpeisiin, minkä ansiosta LEKA-verkosto pystyi nostamaan alueen oppilaitosten ja yritysten teknologiaosaamista nopeasti ja tehokkaasti.

LEKA:n toteutuksesta vastasi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteutuksesta Ylä-Savon ja Savon koulutuskuntayhtymät sekä Navitas Kehitys Oy. Tämä malli loi perustaa uusille hankkeille ja yhteistyömuodoille, joista tämä raportti myös kertoo.

LEKA-projektista kirjoitettin kaksi raporttia, joista toisessa esitellään LEKA:n soveltavan tutkimuksen tuloksia ja toisessa verkostomaista tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä hankkeen jatkuvuutta. Tässä raportissa käsitellään jälkimmäisiä.

D4/6/2014

ISBN: 978-952-203-193-8 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube