Olet täällä

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas

Henri Puustinen
2010, 2. uudistettu painos

Laajuus: 69 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Leikkuunesteiden käytön, kierrätyksen ja jätehuollon yleisopas

Leikkuunesteitä tarvitaan useissa metallialan työstö-tilanteissa hyvän työtuloksen aikaansaamiseksi. Nesteiden käytössä täytyy huomioida ympäristö- ja terveysasiat, koska nesteet sisältävät useita ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Nesteiden turvalliseen ja kustannustehokkaaseen käyttöön kuuluvat mm. laaduntarkkailu, oikeiden nesteiden valinta ja sopivien puhdistusmenetelmien käyttö. Samalla ehkäistään ympäristöhaittoja.

Tämä opaskirja on tehty osana Savonia-ammatti-korkeakoulun ympäristötekniikan opetus- ja tutkimus-yksikön projektia ”LEIKKO - Leikkuunesteiden kierrätyksen ja jätehuoltopalveluiden kehittäminen kone- ja metalliteollisuudessa”. Projekti on Euroopan Unionin osarahoittama (EAKR / Tekes) hanke ja hankkeessa yhteistyössä ja rahoituksessa mukana olevia yrityksiä ovat Aquator Oy, Ekokem Oy Ab, Houghton Finland Oy, Hydroline Oy, Kemira Oyj / Kemira Water Finland, Ponsse Oyj ja Toolfac Oy.

Opas soveltuu leikkuunesteitä käyttäville yrityksille, jotka haluavat kehittää leikkuunesteiden käyttöä, kierrätystä ja jätehuoltoa ympäristöystävällisillä ja turvallisilla sekä kustannustehokkailla menetelmillä tarjoten yleistiedot näiden asioiden hallintaan. Valmistajakohtaiset taulukot antavat tietoa Suomen markkinoilla olevista leikkuu-nesteistä, nestejärjestelmistä, tarvikkeista ja palveluista sekä näiden tarjoajista.

D 5/13/2010
ISBN: 978-952-203-132-7 (nid).
ISBN: 978-952-203-133-4 (PDF)
ISSN-L 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube