Olet täällä

Järkäleen hydrauliikan painehäviön pienentäminen

Teuvo Heikkinen
2010

Laajuus: 48 sivua
Ladattava versio: PDF
Hinta: Ei myytävä tuote

Järkäleen hydrauliikan painehäviön pienentäminen -kansi

Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia paalutuskoneen järkäleen hydrauliikan painehäviöitä. Työn tavoitteena oli kehittää järkäleen junttausventtiilin sisältämiä komponentteja paremman hyötysuhteen saavuttamiseksi. Työssä tarkastellaan ongelmaan liittyvää teoriaa ja junttausventtiilille suoritetaan virtaussimulointeja Solidworks Flow Simulation -ohjelmistolla.

Opinnäytetyössä käsiteltävien komponenttien käyttö ei rajoitu vain uusiin paalutuskoneisiin. Komponentit voidaan asentaa jälkiasennuksena vanhempiin koneisiin. Tuottavuuden parantaminen vaihtamalla kolme komponenttia on markkinointietu. Lopullinen konstruktio valittiin simulointitulosten ja valmistettavuuden perusteella.

Virtaussimuloinnin tuloksien tarkastelussa kiinnitettiin erityistä huomiota nesteen virtausnopeuteen sekä virtauskanavien muotoon. Nesteen virtausnopeuden suuruus kanavien läpi vaikuttaa painehäviön suuruuteen.

G/2/2010
ISBN: 978-952-203-127-3(nid.)
ISBN: 978-952-203-128-0 (PDF)
ISSN-L: 1798-8497
ISSN: 1798-8497

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube