Olet täällä

Hydraulisen voimayksikkötuoteperheen teräsrakenteen kehittäminen

Tatu Silvast
2010

Laajuus: 73 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDFHydraulisen voimayksikkötuoteperheen teräsrakenteen kehittäminen -kansi

Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää hydraulisen voimayksikön teräsrakenteen valmistettavuutta ottaen huomioon toimitusketjun eri osa-alueet. Työ toteutettiin case-tapauksena Junttan Oy:lle osana Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamaa DigiBranch-hanketta. Työssä testattiin myös opinnäytetyössä käytetyn tuotekehitysprosessimallin soveltuvuutta tuotekehitykseen.

Työ aloitettiin laajalla esiselvityksellä, jonka pohjalta määriteltiin tuotteelle uusi vaatimusten mukainen valmistus-, huolto- ja käyttäjäystävällinen layout, joka soveltuu tuoteperheen kaikkiin kokoluokkiin. Työn edetessä ratkaisuista päätettiin yhdessä toimitusketjun eri vaiheiden edustajien kanssa ottaen huomioon kaikkien mielipiteet. Näin toimitusketjun eri osa-alueilla oli mahdollisuus vaikuttaa tuotteen lopulliseen layoutiin. Lopputuloksena saatiin yksityiskohtainen
layout, joka täyttää esiselvitysvaiheessa asetetut tavoitteet.

Tuotteen muotoiluun panostettiin sisällyttämällä työhön Kuopion muotoiluakatemian teollista
muotoilua opiskelevien oppilaiden projektitöitä. Töiden perusteella tuotteelle määriteltiin uuteen layoutiin soveltuva ulkonäkö.

G1/1/2010
ISBN: 978-952-203-123-5 (nid.)
ISBN: 978-952-203-124-2 (PDF)
ISSN-L: 1798-8497
ISSN: 1798-8497 

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube