Olet täällä

Hitsauskiinnitin vai joustava hitsauskiinnitin

- Hitsauksen laadunhallinta ja kiinnitintekniikka (HIKI) projektin loppuraportti

Toimittaneet: Kari Solehmainen, Aku Tuunainen, Miika Räsänen ja Esa Jääskeläinen
2016

Hitsauskiinnitin vai joustava hitsauskiinnitin - Hitsauksen laadunhallinta ja kiinnitintekniikka (HIKI) projektin loppuraporttiLaajuus: 59 sivua
Ladattava versio: PDF

Tämän raportin tavoitteena on antaa hitsaavassa tuotannossa työskenteleville uusia ajatuksia kehittää omaa työtään, sekä olla kiinnitinsuunnittelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille tiivis tietopaketti  kiinnitinsuunnitteluun. Yhtenä työn alkusysäyksenä oli havainto, että hitsauskiinnittimiin ja niiden suunnitteluun liittyvää kirjallisuutta on saatavilla erittäin vähän. Raportin alkupuolella on kuvattu hitsauksessa käytettävien
kiinnittimien suunnittelun pääpiirteet ja vaiheet. Seuraavaksi on esitetty suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja sekä erilaisia kiinnitystekniikoita. Loppuun on koottu esimerkkejä, joiden avulla on pyritty  havainnollistamaan kiinnitinsuunnitteluprojektin etenemistä sekä perusteluja rakenneratkaisujen takana. Kiinnitinsuunnittelu on lähes aina kompromissien hakemista. On vain löydettävä riittävän hyvä, ellei paras  kompromissi eri intressien välillä.

Hitsaavassa tuotannossa kiinnittimillä on tärkeä merkitys niin tuotannon laadun kuin tuottavuuden näkökohdista. Toisinaan tosin kuulee hitsaajien kommentteja myös kiinnittimien käytön vastustuksesta. Syynä voi olla huonosti tehtäväänsä soveltuva kiinnitin, mutta myös työn vaihtelevuus voi olla taustavaikuttimena. Ilman kiinnitintä hitsaaja joutuu pohtimaan työjärjestyksiä, mittaamaan osien paikkaa sekä tekemään monia muitakin työvaiheita, jotka poistuvat tai ainakin vähenevät kiinnittimien käytön myötä. Kiinnittimet kuitenkin ovat hyvin tärkeitä hitsaavan tuotannon apuvälineitä. Niin sanotusti ”polven päällä” tekeminen ei ole teollista tuotantoa, eikä kiinnittimiä täysin korvaavia apuvälineitä ole näköpiirissä.

Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/4/2016
ISBN: 978-952-203-226-3 (PDF)
ISSN: 2242-7015
ISSN-L: 2242-7015

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube