Olet täällä

HITNET - Hitsaavan teollisuuden hankintatoimen ja toimitusketjun tehostaminen, loppuraportti

Antti Alonen, Esa Jääskeläinen, Juha Nissinen, Markku Pirinen, Kari Solehmainen, Jenni Toivanen ja Aku Tuunainen
2014

HITNET — HITSAAVAN TEOLLISUUDEN HANKINTATOIMEN JA TOIMITUSKETJUN TEHOSTAMINEN, LOPPURAPORTTILaajuus: 102 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Tästä voit ladata Savonian ja Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston HitNet -hankkeiden yhteisen loppuraportin. HitNetWork ja HitNetGlobal -nimillä kulkeneet hankkeet keskittyivät Hitsaavan teollisuuden hankintatoimen ja toimitusketjun tehostamiseen. Hankkeiden tutkimus- ja kehitystyön kantavana ajatuksena oli hitsaustoimintojen kokonaisvaltainen kehitys, Total Welding Management.

Tutkimustyö painottui verkostojen osalta hitsauksen laadunhallintaan sekä 3834-standardin käyttöönoton valmisteluun. Tämän lisäksi verkostoyrityksissä toteutettiin kehitysprojekteja Total Welding Management ajattelumallin pohjalta mm. kiinnitinsuunnitteluun ja tuotannon tehostamiseen liittyen.

Yritysverkostoon keskittyvän tutkimustyön lisäksi tehtiin yleistä hitsaustoimintojen tehostusta tukevaa tutkimustyötä mm. kartoittamalla ja vertailemalla suomessa tarjolla olevia hitsauksen simulointi- ja etäohjelmointiohjelmia. HitNetWork -hankkeessa tehtiin  pinnäytetöiden ohella laajamittaista yhteistyötä Savonian perusopetuksen kanssa projekti-opintojaksojen ja hitsausmetallurgian kurssin osalta. Tässä loppuraportissa myös kerrotaan HitNetGlobal-hankkeessa tehdyistä kartoituksista hitsaavan teollisuuden tilasta ja  mahdollisuuksista Länsi-Afrikassa ja Kiinassa.

Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/4/2014
ISBN: 978-952-203-189-1 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube