Olet täällä

DEADMAN -tutkimushankkeen loppuraportti

Kokemuksia metallikappaleiden ainetta lisäävästä valmistuksesta

Antti Alonen, Esa Hietikko, Mikko Hoffren, Matti Kesonen ja Arto Urpilainen
2015

Laajuus: 96 sivua
Ladattava versio: PDFDEADMAN -kansi

Ainetta lisäävällä valmistusteknologialla (AM, 3D-tulostus) teollisesti tuotettavien komponenttien suunnittelulla on merkittävä rooli materiaalinkäytön optimoinnissa ja osien muotoilun ja käytettävyyden parantamisessa. Tässä raportissa kuvatussa tutkimushankkeessa selvitettiin ainetta lisäävän valmistuksen teknologialla tuotettavien metallimateriaalisten komponenttien suunnittelussa käytettäviä periaatteita, menetelmiä ja työkaluja. Lisäksi hankkeessa tutkittiin ainetta lisäävällä menetelmällä valmistettujen materiaalien mekaanisia ominaisuuksia.

Tutkimus fokusoitui paikallisen teollisuuden käyttämiin tyypillisiin kappaleisiin, joiden voitiin ajatella soveltuvan ainetta lisäävään valmistukseen. Hankkeeseen osallistui kolme metalliteollisuusyritystä, joiden todellisista kappaleista muodostui hankkeen testikappalevalikoima. Nämä kappaleet suunniteltiin uudelleen ja tilattiin tulostettuina yhteistyökumppaneilta.

D4/3/2015
ISBN 978-952-203-202-7 (painettu)
ISBN 978-952-203-203-4 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube