Alvo-hankkeen loppuraportti

Ainetta lisäävän valmistuksen TKI- ja oppimisympäristö (ALVO) 1.3.2015 - 31.5.2016

Toimittaneet: Antti Alonen, Lauri Alonen, Esa Hietikko ja Risto Kiuru
2016

Laajuus: 56 sivua
Ladattava versio: PDFAikatauluttaminen PRIMAVERA P6:lla -kansi

Tässä raportissa kuvataan lisäävään valmistukseen (3D-tulostus) liittyvän ALVO-hankkeen toteutusta ja tuloksia. Hankkeessa on syntynyt sekä tässä raportissa että muissa hankkeen julkaisuissa esitetty suunnitelma ainetta lisäävän valmistuksen tutkimus- ja oppimisympäristöstä, joka toimii monialaisesti yhdistäen Savonian tekniikan, liiketalouden, muotoilun ja terveysalan osaajat. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty toimintaympäristön liiketoimintamalli sekä tuloksia pedagogisten mallien kehittämisestä. Asiantuntemuksen keskittämisen lisäksi suunnitelmassa on otettu huomioon myös laitetarpeet ja ohjelmistot, jotta opetustoiminnan lisäksi alueen yritykset pystyvät hyötymään ympäristöstä mahdollisimman tehokkaasti. Raportissa on kuvattu myös tarvekartoitusten tuloksia, joita hyödynnetään lisäävään valmistukseen liittyvien investointitarpeiden suunnittelussa ja valmistelussa.

Hankkeen aikana syntyi fyysinen toimintaympäristö, johon hankittiin tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot. Tki- ja oppimisympäristössä alueen yritykset ja yhteisöt sekä Savonian opiskelijat saavat lisätietoa lisäävästä valmistuksesta ja voivat tutustua aiheeseen käytännössä. Ympäristön avulla voidaan myös lisätä aihepiiriin liittyvää osaamista Pohjois-Savon alueella ja Suomessa, sekä toteuttaa vahvaan asiantuntemukseen perustuvaa korkealuokkaista soveltavaa tutkimusta yhteistyössä koti- ja ulkomaisten partnerien kanssa.

Lisätietoa: alvo.savonia.fi

D4/7/2016
ISBN: 978-952-203-230-0
ISSN: 2242-7015

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube