Olet täällä

3D-tulostuksen terveydelle haitalliset altisteet ja työhygienia

Antti Väisänen
2017

Laajuus: 40 sivua
Ladattava versio: PDF3D-tulostuksen terveydelle haitalliset altisteet ja työhygienia -kansi

3D-tulostuslaitteiden käyttö yleistyy kaiken aikaa maailmanjaaluisesti. 3D-tulostusprosessien terveydelle haitallisista altisteista eli päästöistä julkisesti saatavilla oleva tieto on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä eikä useimmista tulostusmenetelmistä ole julkaistu tutkimustuloksia lainkaan. 3D-tulostuslaitteiden
käytön yleistyessä yhä useampi henkilö altistuu niiden päästöille töissä, oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla ja teollisen mittakaavan 3D-tulostusyritysten lisääntyessä syntyy uusi työntekijäryhmä, joka altistuu laitteiden päästöille päivittäin jopa vuosikymmenten ajan.

Tähän julkaisuun on koottu Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n LIVA-hankkeessa tutkittujen 3D-tulostusmenetelmien päästötutkimustulokset tiiviiksi tietopaketiksi. Lisäksi julkaisussa perehdytään lyhyesti tutkittuihin menetelmiin ja 3D-tulostustyöympäristön terveellisyyteen.

8/2017
ISBN: 978-952-203-247-8 (NID.)
ISBN: 978-952-203-248-5 (PDF)
ISSN: 2343-5496

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube