Olet täällä

Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä - METLI loppuraportti

Tuomas Huopana, Olavi Raatikainen, Mikko Kolehmainen, Maarit Janhunen ja Eero Antikainen
2015

Laajuus: 162 sivua
Ladattava versio: PDFPalveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä - METLI loppuraportti -kansi

Metli-hankkeen tavoitteena oli löytää innovatiivinen palvelukonsepti sellu- ja paperitehtaan jätevesien käsittelemiseksi. Kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen sijoittaminen on kiellettyä vuoden 2016 jälkeen, mikä tulee aiheuttamaan lisää kustannuksia metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä. Yksi mahdollinen lopputuote jätevesien käsittelyn yhteydessä voisi olla liikennepolttoaineeksi soveltuva biometaani. Sellaisten jätevesien tapauksessa joista ei biometaania voida tuottaa, biohiili voisi olla vaihtoehtoinen käsittelymenetelmä.

Ensisijainen vaihtoehto jätevesilietteen käsittelemiseksi on vähentää lietteen tuotantomäärää jätevedenpuhdistamolla. Liete koostuu pääsääntöisesti primaarilietteestä ja biolietteestä, mutta myös kemiallista lietettä voi muodostua. Biologisen lietteen haastavat vedenpoisto-ominaisuudet heikentävät sen polttoa, mikä aiheuttaa tehtaille lisäkustannuksia. Primaarilietteestä vedenpoisto on kuitenkin helpompaa, minkä vuoksi sitä onkin voitu polttaa paremmin kuin biologista lietettä. Tämän vuoksi tässä hankkeessa tarkastellaan kahta lietteenkäsittelyvaihtoehtoa, biohiili ja biokaasuprosessia.

Biokaasuteknologiaa sovelletaan Suomessa yleisesti mm. jätevesilietteiden käsittelyyn kunnallisilla jätevesilaitoksilla. Prosessin tuottamaa metaania hyödynnetään sekä sähkön että lämmön tuotantoon. Metli-hankkeen tavoitteena on ollut testata biokaasuprosessin ja biohiili tuotannon soveltuvuutta osaksi metsäteollisuuden jätevesien ja lietteiden  käsittelyprosessia.

Hankkeen ovat toteuttaneet, Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tähän raporttiin on koottu keskeisimmät saavutetut tulokset biometaanin käsittelyvaihtoehdon tarkastelusta. Biohiilivaihtoa on tarkasteltu tämän hankkeen toisessa raporttiosiossa englanniksi, mistä on vastannut saksalainen Ostfalia University of Applied Sciences.

D4/4/2015
ISBN: 978-952-203-206-5 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Tekniikka ja liikenne

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube