OIS-SOI

Toimittaneet: Marja Gröhn-Rissanen, Mirja Kontio ja Sanna Laulainen
2014

Sivumäärä: 60 sivua
Ladattava versio: PDF (Klikkaa PDF-linkkiä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse Avaa uudessa ikkunassa –vaihtoehto)

Tämä OIS-SOI! -julkaisu (Open Innovation Space) nostaa esiin oppimisen ilon ja työelämäläheisen yhteistyön opiskelijakeskeisesti. Savonian ammattikorkeakoulu toteutti OIS-hankkeen (1.5.2010–30.9.2013) yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa monialaisesti ja työelämäläheisesti, joissa opiskelijat olivat aktiivisina toimijoina. Hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja innovoitiin uutta monialaista oppimisen tapaa. Vastausta haettiin siihen, millaista ja miten avoimia oppimisympäristöjä on mahdollista luoda ja vakiinnuttaa osaksi opetuskäytänteitä. Hankkeen e-julkaisu ja blogi (http://oishanke.wordpress.com) kuvaavat erilaisia pilotteja ja toimintakulttuurin muutosta kohti koulutusinnovaatiota.

Hankkeessa kehitettiin uusia TKI-tapoja monialaiseen ja työelämäläheiseen oppimiseen luovasti eri oppimisympäristöjä ja menetelmiä soveltaen. Julkaisussa esitellään hankkeen piloteissa syntynyttä toimivaa ja innostavaa yhteistyötä sekä intoa kehittää opiskelijalähtöisempää opetusta ja aikaisempaa innovatiivisempaa työskentelyä. OIS-hanke kiteytyi seuraaviin keskeisiin lähestymistapoihin:

ROHKEUS LIIKKUA ROOLEISSA MUKAVUUSALUEEN ULKOPUOLELLE
OIS-PROSESSIN KEHKEYTYVÄ LUONNE
YHTEINEN OPPIMISPROSESSI NÄKYVÄKSI
LISÄÄ DIALOGISUUTTA
JAETTU INTOHIMO OPPIMISEEN
FYYSISESTÄ TILASTA LUOVAAN TILAAN
JOUSTAVAT KÄYTÄNNÖT JA MONIPUOLISET MENETELMÄT KANSSAKÄYMISESSÄ
OISIA EI VOI PAKO(I)LLA

Julkaisusarja: D4/1/2014
ISBN: 978-952-203-184-6
ISSN: 1795-0848
 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube