Yhteiskuntavastuuraportti 2012-2014

Toimittaneet: Petteri Alanko, Eero Antikainen, Juha Asikainen, Päivi Diov, Pentti Halonen, Mervi Hätinen, Pirkko Kouri, Matti Kuosmanen, Mikko Laasanen, Merja Laituri-Korhonen, Paavo Maskulainen, Riitta Paasivuori, Tuula Peura, Eija Pikkarainen, Seppo Räsänen, Merja Tolvanen, Ilkka Toroi, Salla Seppänen, Pirjo Venhovaara, Mervi Vidgrén

Sivumäärä: 35 sivua
Ladattava versio: PDF

Yhteiskuntavastuu 2012-2014 -kansi

Tähän yhteiskuntavastuuraporttiin on konkreettisesti koottu keskeiset asiat Savonian yhteiskuntavastuun tehtävän hoitamisesta. Halusimme tehdä tästä tiiviin koosteen,  mutta lopputuloksena se laajeni, koska yhteiskuntavastuu sisältää kolme laajaa näkökulmaa eli ympäristövastuun, sosiaalisen ja kulttuurisen vastuun sekä kestävän talouden näkökulman. Se kuitenkin osoittaa, että yhteiskuntavastuun eteen on ponnisteltu laajalla rintamalla koko Savoniassa niin perustehtävissä kuin myös hallinto- ja korkeakoulupalveluissa.

Savonian strategiakauden lopulla vuonna 2016 tehdään seuraava yhteiskuntavastuuraportti.

 

D4/5/2015
ISBN 978-952-203-207-2 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube