Savonian strategia 2013-2016

Toimittanut Petteri Alanko

Sivumäärä: 22 sivua
Ladattava versio: PDF

Savonian strategia 2013-2016 -kansiSavonian strategiaa vuosille 2013-2016 on tehty yhdessä useiden toimijoiden kanssa. Mukana ovat olleet niin henkilöstön, opiskelijoiden kuin sidosryhmienkin edustajat.

Erityisen kriittiseksi tämän strategiakauden tekevät ne historialliset muutokset, jotka ammattikorkeakouluissa on parhaillaan menossa. Ammattikorkeakoululaki ja -asetus sekä rahoitusmalli uudistuvat.

Ulkopuolelta tuleviin muutoshaasteisiin pyrimme Savoniassa suhtautumaan analyyttisesti. Tämän lisäksi tarvitaan malttia keskittyä perusasioihin, ja toisaalta rohkeutta uudistaa toimintatapoja.

Toivottavasti käsissäsi oleva Savonian strategia 2013-2016 luo sinulle kattavan mielikuvan siitä, minkälaisilla toimenpiteillä Savonia aikoo tulevaisuuden kilpailussa pärjätä, oli kyse sitten tulevaisuuden osaajien kouluttamisesta tai aluevaikuttavan tutkimus- ja kehittämistyön tekemisestä.

D4/11/2014
ISBN 978-952-203-199-0 (PDF)
ISSN-L 2242-7015
ISSN 2242-7015

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube