Sidosryhmäkysely syksy 2013

Toimittanut Pentti Mäkelä

Sivumäärä: 22 sivua
Ladattava versio: PDF

Sidosryhmäkysely syksy 2013 -kansiSavonia-ammattikorkeakoulu toteutti sidosryhmäkyselyn avainkumppaneilleen syksyllä 2013. Kyselyssä selvitettiin taustatietojen lisäksi yhteistyön muodosta ja yhteistyön  onnistumisesta. Kysymysten ja mielipideväitteiden lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta yhteistyöstä.

Kyselyssä selvitettiin mm. Savonian kanssa tehdyn yhteistyön muotoja, ja saatiin palautetta yhteistyön onnistumisesta.

Kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan tässä julkaisussa.

D4/10/2014
ISBN 978-952-203-198-3 (PDF)
ISSN-L 2242-7015
ISSN 2242-7015

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube