Olet täällä

Korkeakouluopiskelijan monet mahdollisuudet

Tuula Peura ja Ulla Kekäläinen
2006

Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hanke käynnistettiin, koska korkeakoulujen tutkintorakenne- ja opetussuunnitelmauudistukset nostivat esiin kysymyksen opiskelijoiden mahdollisuuksista jatkaa opintojaan ensimmäisen korkeakoulu-tutkinnon suorittamisen jälkeen alueen toisessa korkeakoulussa. Hankkeessa on etsitty vastauksia siihen, miten korkeakoulut voivat tukea opiskelijaa joustavassa siirtymisessä korkeakoulusta toiseen niin, että opinnot rakentuvat tarkoituksenmukaisella tavalla aiemmin opitun pohjalle opintojen pitkittymättä.

Hankkeen aikana selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia hakeutumisesta korkeakoulusta toiseen, opintoketjun joustavuudesta ja aikaisempien korkeakouluopintojen hyväksilukemisesta. Alakohtaisissa työryhmissä tuotettiin mallit opintoketjuista ja vertailtiin ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintojen sisältöjä kauppatieteiden alalla, terveys- ja sosiaalialoilla sekä luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja informaatiotekniikan aloilla. Myös kieli- ja viestintäopintojen sisältöjä vertailtiin.

Hankkeessa tehty työ osoitti, että erilaisen opintoketjun kulkeneen opiskelijan opintojen ohjaukseen ja sen kehittämiseen tulee panostaa. Perustellut hyväksilukemiskäytännöt tulee tehdä läpinäkyviksi ja tunnetuiksi. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutukset ovat suuntautuneet selkeästi joko ammatillisesti tai tieteellisesti, kuten duaalimalli edellyttää. Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hanke osoitti Pohjois-Savon ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla olevan aito halu yhteistyöhön ja synergiaetujen etsimiseen.

Tämä raportti on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilökunnalle, opiskelijoille, opiskelijajärjestöissä toimiville ja muille asiasta kiinnostuneille.

Julkaisusarja: D 2/2006
ISBN: 952-203-032-5 (nid.)
ISBN: 952-203-039-2 (PDF)
ISSN: 1795-0848 

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube