Olet täällä

Outdoors Finland Pohjois-Savo 2009–2013

Tiina Kuosmanen ja Hilkka Lassila
2013

Sivumäärä:  63 sivua
Ladattava versio: PDF

Outdoors Finland - etukansiMatkailun edistämiskeskuksen (MEK) toteuttaman Outdoors Finland -hankkeen päätehtävänä oli toteuttaa kansallista Outdoors Finland -ohjelmaa vuosina 2009–2012 ja  koordinoida sen tekemiä toimenpiteitä valtakunnallisesti erilaisten teemapohjaisten kesäaktiviteettien kehittämiseksi alueilla. Ohjelman alueellisina toteuttajina toimivat
maakunnalliset hankkeet, jotka sitoutuivat kyseisen ohjelman periaatteisiin ja toimivat sen suuntaviivojen mukaisesti.

Pohjois-Savossa 2009 - 2013 toteutetun OF Pohjois-Savo, Outdoors Finland -strategian mukainen matkailuaktiviteettien kehittäminen Pohjois-Savossa -hankkeen  kehittämisteemoiksi valittiin alueen luontaisiin edellytyksiin perustuva vesistömatkailu, johon kuuluvat veneily, melonta ja kalastus, sekä perinteeseen liittyvä hevosmatkailu. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli tuottaa valittuihin teemoihin kehittämissuunnitelmat. Näissä kehittämissuunnitelmissa tarkastellaan Pohjois-Savon vesistö- ja hevosmatkailun  nykytilaa ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä huomioidaan Outdoors Finland -ohjelmassa tuotetut, lähinnä kansainvälisille markkinoille suunnatuille teemapohjaisille tuotteille laaditut yleiset ja tuotekohtaiset tuotesuositukset.

Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseutuohjelmasta (Toimintalinja 3 Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, toimenpide 313  maaseutuelinkeinojen edistäminen). Laadittuja suunnitelmia voivat hyödyntää tulevaisuudessa Pohjois-Savon matkailun kehittäjät ja matkailuyrittäjät kehittämistoimenpiteidensä tukena.

D4/3/2013

ISBN: 978-952-203-178-5
ISSN-L: 1795-0848
ISSN:-L 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube