Olet täällä

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013

Hilkka Lassila
2015

Sivumäärä:  60 sivua
Ladattava versio: PDF

Hiehohotelli - etukansi

Matkailusta aiheutuu kohdealueille ja sen talouden kiertokulkuun kerrannaisvaikutuksineen runsaasti ulkopuolista rahaa ja työpaikkoja. Vaikka matkailu on maailmanlaajuisesti voimakkaasti kasvava ja merkittävä toimiala, on sen vaikutusten mittaaminen haasteellista. Matkailun toimialan rajaaminen on usein hankalaa käyttäväthän matkailijat ja paikallisväestö lähes aina samoja palveluja. Tämän takia varsinaista matkailutuloa, matkailijoiden osuutta palvelujen ja tavaroiden myynnistä, on usein vaikeaa arvioida. Myös matkailijoiden määrästä ei ole tarkkoja tilastotietoja.

Tämä raportti koostuu kolmesta osiosta. Osiossa yksi esitetään arvio vapaa-ajan asujien (kesämökkeilijöiden) jättämästä rahankäytöstä seutukunnittain jaoteltuna. Toisessa osiossa käsitellään Pohjois-Savossa toteutettavien tapahtumakävijöiden rahankäyttöä ja sen pohjalta esitetään arvioita muutamien kärkitapahtumien kävijöiden jättämästä matkailutulosta. Kolmas osio sisältää arvion kaikista matkailijoista (yöpyjät ja päiväkävijät) Pohjois-Savon alueella sekä arvion heidän rahankäytöstään kulutuskohteittain sekä niihin pohjautuvan arvion suorasta matkailutulosta koko Pohjois-Savon alueella
vuonna 2013. Lisäksi raportti myös sisältää tulomenetelmällä tilastotietoihin perustuvia kertoimia käyttäen arvion kokonaismatkailutulosta sekä työllisyysvaikutuksista.

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin avulla saadaan tärkeää tietoa alueen matkailun volyymista ja vaikutuksista kehittämistyön pohjaksi. Se antaa myös eväitä matkailun liiketoiminnan kehittämiseen. Selvityksen on rahoittanut Pohjois-Savon liitto ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy. Selvityksen on toteuttanut Savoniaammattikorkeakoulun matkailun yksikkö.

D4/6/2015

ISBN: 978-952-203-208-9 (PDF)
ISSN: 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube