Olet täällä

Matkailutuotteiden kehittämisen edellytykset Pohjois-Savossa -selvityshanke

Toimittanut Tiina Kuosmanen
2014

Sivumäärä:  33 sivua
Ladattava versio: PDF

Hiehohotelli - etukansi

Matkailutuotteiden kehittämisen edellytykset Pohjois-Savossa -selvityshanke toteutettiin 1.3.–31.12.2014. Hankkeen aikana selvitettiin pohjoissavolaisten matkailuyrittäjien tahtotila, resurssit ja ja mahdollisuudet kehittää ympärivuotisia matkailutuotteita ja -palveluja kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Selvitystyön aineisto koottiin haastatteluista, työpajoista ja aikaisemmin tehdyistä matkailun kehittämisselvityksistä. Raportissa käsitellään esiin nousseita matkailun kehittämisteemoja ja tuotekokonaisuuksia liittyen luonto-, hyvinvointi-, kulttuuri- ja tapahtumamatkailun kehittämiseen, Etelä-Konneveden kansallispuiston tuotteistamiseen, Tahkon matkailukeskuksen kehittämiseen, Pohjois-Savon matkailutuotteiden markkinointiin ja myyntiin.

Hankeen rahoittajina olivat Pohjois-Savon liitto Manner-Suomen ESR-ohjelmasta (Toimin-talinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen) ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Laadittua selvitystä voivat hyödyntää tulevaisuudessa Pohjois-Savon matkailun kehittäjät.

D4/8/2014

ISBN: 978-952-203-196-9
ISSN: 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube