Olet täällä

REKKA - Rehulogistiikan kehittäminen karjatiloilla

Janne Räisänen, Pasi Eskelinen, Seppo Mönkkönen, Hannu Viitala, Jarkko Partanen, Anne-Mari Heikkinen, Markku Lätti, Veli-Matti Tuure
2014

Sivumäärä:  44 sivua
Ladattava versio: PDF

Hiehohotelli - etukansiREKKA -hankkeen tarkoituksena oli selvittää rehunkorjuukustannuksia, kun tilat ottavat säilörehuntuotantoon peltoja yhä kauempaa tilakeskuksesta. Hankkeessa haluttiin saada selville, kuinka kaukaa rehunkuljettaminen oli vielä kannattavaa ja kuinka paljon lisäkustannuksia etäpelloilta korjatusta sadosta tulee. REKKA –hankkeen toteutti Savonia AMK ja tilamallien sekä korjuumenetelmien mallintamisessa oli mukana Työtehoseura.

Työmäärän hallinta on kehittyvien maatilojen suuri haaste. Karjamäärän kasvaessa peltotöiden vaatima työmäärä on suunniteltava huolellisesti. Laajentumisen yhteydessä tarvittava lisäpeltoala on yleensä nykyisiä peltoja kauempana.

Säilörehunkorjuu on mahdollista kannattavasti 25 – 50 km etäisyydellä tilakeskuksesta. Tapauskohtaisesti kustannuksiin vaikuttavat useat tekijät. Omilla korjuukoneilla rehua korjattaessa konepoistot alenevat merkittävästi hehtaaritasolla, koska koneiden käyttöaste kasvaa. Toisaalta urakointi mahdollistaa työvaiheiden osittaisen tai täydellisen ulkoistamisen, jolloin tilan kokonaistyömäärä on hallittavissa.

Tilan kannattava laajeneminen vaatii suunnittelua. REKKA –hankkeen laskurit ja tilamallit on tuotettu helpottamaan laajentamisen suunnittelua. Samalla esitetyt vertailut ja tulokset antavat viljelijöille mahdollisuuden hahmottaa omia mahdollisuuksiaan kannattavaan toimintaan. Nykyisin tehokkaassa tuotannossa olevat tilat voivat tulosten pohjalta parantaa kannattavuuttaan ja toimia kilpailukykyisesti muuttuvilla markkinoilla.

2014
ISBN: 978-952-203-190-7 (PDF)
ISSN: 1795-0848

Linkki hakkeen sivuille: http://rekka.savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube