Nautojen tarttuvat taudit

Sanna Mustonen, Kaisa Hartikainen, Hilkka Kämäräinen, Pirjo Suhonen
2010

Sivumäärä: 32 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

kansiLaadukas tuote – laadukas tuotantoketju –hanke, LATU-hanke pyrkii parantamaan tietotaidon siirtoa eläintenhoitajille ja tuottajille sekä tuottaa verkkokursseja eläinterveydenhuollosta. Hanke selvittää tilatason tuotantoprosesseihin liittyviä riskejä tuotehygieniasta sekä eläinterveydenhuollon edelleen muuttuvista vaatimuksista, kun yksikkökoko kasvaa.

Suomessa karjakoko kasvaa ja tulevaisuudessa tartunnallisiin sairauksiin tulee suhtautua entistä vakavammin. Tiedon siirtämisen tulee olla mutkatonta tiloille, jotta mahdolliset alkavat oireet tunnistettaisiin tarpeeksi ajoissa. Oireiden tunnistaminen vaatii runsaasti taustatietoa ja huolellisuutta eläinten päivittäisessä hoitotyössä. Tartunnallisten sairauksien vakavuudesta tulee informoida kaikkia eläinten kanssa työskenteleviä henkilöitä, jotta leviäminen voidaan ehkäistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarpeeksi nopeasti toimittaessa epidemia voidaan jopa välttää ja näin säästytään suuriltakin taloudellisilta tappioilta.

Tässä työssä perehdytään nautojen tartunnallisiin sairauksiin, niiden oireisiin hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn. Sorkkasairauksista käsitellään sorkka-alueen ihotulehdus, sorkkavälin ihotulehdus sekä sorkkavälin ajotulehdus. Utaretulehduksista käsitellään staphylococcus aureus ja streptococcus agalactiae sekä ihosairauksista pälvisilsa. Maatamme uhkaavista sairauksista käsitellään bluetongue eli sinikielitauti, mycoplasma bovis sekä paratuberkuloosi ja q-kuume.

Linkki hankkeen sivuille: http://latu.savonia.fi

D5/7/2010
ISBN: 978-952-203-116-7
ISSN-L 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube