Olet täällä

Hevosille haitalliset ja myrkylliset kasvit

Anniina Kallioniemi ja Sini Kokkonen
2016

Sivumäärä:  48 sivua
Ladattava versio: PDF

Hevosille haitalliset ja myrkylliset kasvit -etukansiHevonen tunnetaan valikoivana laiduntajana. Se ei yleensä syö sellaisia kasveja, joita se pitää pahanmakuisina tai mahdollisesti haitallisina. Joskus kasvien aiheuttamia myrkytystapauksia voi sattua muun muassa silloin kun laitumen syömäkelpoinen kasvillisuus on niukkaa, hevonen ei tunnista kasvia ennestään tai kasvia on joutunut kuivatun heinän joukkoon. Vaikka myrkytystapauksia Suomessa on vähän, on hevosen omistajan hyvä tunnistaa sen elinympäristössä kasvavat kasvit.

Oppaassa esitellään Suomessa yleisimmin kasvavat hevosille haitalliset ja myrkylliset kasvit. Jokainen kasvi on kuvattu mahdollisimman havainnollistavasti, jotta sen tunnistaminen onnistuu myös luonnossa. Haitallisten ja myrkyllisten kasvien lisäksi oppaassa on peruskatsaukset hevosen ruoansulatukseen, käyttäytymiseen, nurmialueiden hoitoon sekä haitallisten ja myrkyllisten kasvien torjuntaan. Myös kasvien aiheuttamia oireita ja myrkytysten hoitokeinoja kuvataan.

D5/2/2016
ISBN: 978-952-203-218-8 Painettu julkaisu
ISSN: 1795-0848
ISBN: 978-952-203-219-5 Sähköinen julkaisu
ISSN: 2242-7015

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube