Ravinnehävikit euroiksi

RAE -hankkeen (2011 - 2015) loppuraportti

Toimittanut: Arja Ruokojärvi
2015

Sivumäärä:  149 sivua
Ladattava versio: PDF

Hiehohotelli - etukansi

RAE – Ravinnehävikit euroiksi -hankkeessa (2011-2015) etsittiin Itä-Suomen alueelle parhaimpia ratkaisuja erityisesti karjanlannan tehokkaaseen hyödyntämiseen ja maatalouden vesistövaikutusten hallintaan. Hankkeen toimintaan kuului tilakohtaisia kartoituksia ja neuvontaa (mukana 170 maatilaa), monenlaisia tapahtumia ja koulutuksia, mutta myös käytäntöön suoraan sovellettavaa tutkimustoimintaa.

Hankkeessa toteuttajina olivat Savonia-amk:n (koordinoija) lisäksi Luonnonvarakeskus (Luke) Maaninka, ProAgria Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo sekä Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Lisäksi ohjausryhmätyöhön osallistui eri maakunnista MTK:n ja ELY-keskusten edustajat. Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013, EU-rahoituksen osuus oli 45 % ja valtion vastinrahoituksen 55 %.

Tähän raporttiin on koottu hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tiivistelminä sekä hankkeessa julkaistut tietokortit. Julkaisun tarkoituksena on esitellä ja siirtää RAE-hankkeen toiminnassa havaitut hyvät käytännöt laajempaan käyttöön.
Varsinaiset tutkimusraportit ja hankkeen aikana tehdyt opinnäytetyöt tulevat erillisinä sähköisinä materiaaleina saataville http://rae.savonia.fi –sivuille. Hankkeessa tuotetut videomateriaalit, mm. hyvistä käytännöistä, ovat katsottavissa myös samojen sivujen kautta ja linkitetty myös laajempaan tietopankkiin http://maatila2020.savonia.fi.

D4/2/2015
ISBN: 978-952-203-201-0 (PDF)
ISSN-L: 1795-0848
ISSN: 1795-0848

Linkki hakkeen sivuille: http://rae.savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube