Olet täällä

Hiehohotelli - Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen Opas kasvattajille ja ulkoistajalle

Toimittanut: Risto Kauppinen
2011

Sivumäärä:  76 sivua
Sisällysluettelo: PDF
Ladattava versio: PDF

Hiehohotelli - etukansi

Maitotuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla tuo uusia mahdollisuuksia suomalaiselle maidonjalostusteollisuudelle ja maidontuottajille. Samalla tarve erikoistua on kasvanut sekä jalostavassa teollisuudessa että tilatasolla. Siirtämällä hiehonkasvatus tilan ulkopuolelle maitotila voi erikoistua ydinliiketoimintaan – maidontuottamiseen. Erikoistuneessa hiehonkasvatuksessa hiehojen hoito ja ruokinta voidaan järjestää hiehojen ehdoilla.

Tässä oppaassa on selvitetty hiehonkasvatuksen ulkoistamisen liiketaloudelliset hyödyt ja haasteet sekä lypsykarjatilan että hiehonkasvatusyrittäjän näkökulmasta. Selvityksen kohteena ovat rakennustekniset ratkaisut ja rakennuskustannukset uuden navetan rakentamisessa ja vanhojen tuotantorakennusten saneerauksissa sekä vaikutukset tilan työnkäyttöön, rehuntarpeeseen ja pellonkäyttöön. Lisäksi on selvitetty eläin siirtojen järjestäminen, tautiriskit ja niihin varautuminen sekä sopimuskäytännöt. Näiden pohjalta on luotu toimintamallit eri toteutusvaihtoehdoista lypsykarjatilojen ja ammattimaista hiehonkasvatustoimintaa suunnittelevien käyttöön.

Tämän oppaan on tuottanut Hiehohotelli-hanke. Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoittaman hankkeen toteuttivat Savonia-ammattikorkeakoulu, TTS – Työtehoseura ja MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Yhteistyössä mukana olivat myös Eläintautientorjuntayhdistys ETT Ry ja Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA.

E2/3/2011
ISBN: 978-952-203-147-1 (nid.)
ISBN: 978-952-203-147-1 (PDF)
ISSN-L: 1795-3384
ISSN: 1795-3384

Linkki hakkeen sivuille: http://hiehohotelli.savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube