Olet täällä

Tutkimus ja kehittäminen

Ammattikorkeakoulujen kaksi perustehtävää ovat opetus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö (TKI). Savonia profiloituu molempien perustehtäviensä laadukkaaksi työelämäläheiseksi toteuttajaksi, kehittäjäksi ja uudistajaksi.

TKI-työn sekä opetuksen ja oppimisen integraatiota kehitämme OIS-ajatteluun perustuen, joka tarkoittaa työelämäläheisyyttä, opiskelijoiden aktiivista roolia työ- ja elinkeinoelämän kehittämis- ja projektitehtävissä, verkostoitumista sekä monialaisuutta.

Asiantuntijamme toimivat monipuolisesti erilaisissa tutkimus- ja kehittämisverkostoissa. Kehitämme monipuolisesti myös työ- ja elinkeinoelämän kumppanuuksia. Meillä on vahva kokemus erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutuksesta ja koordinoinnista. Tavoitteena on käyttäjälähtöisyys ja avoin, verkostoitumiseen perustuva kehittämistoiminta, joka edistää yrittäjyyttä ja uusien ideoiden syntymistä. Savonian toimintamallina onkin yhdistää tehokkaasti tutkimus, kehitystyö, koulutus ja innovaatiotoiminta. Osa palveluista on opiskelijoidemme tuottamia, osasta vastaa asiantuntijajoukkomme. Tutustu monipuolisiin asiantuntijapalveluihimme!

Neljä valittua painoalaa profiloivat Savonian toimintaa. Painoaloilla kehitetään voimakkaasti uutta, kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävää osaamista. Valitut painoalat näkyvät niin opetuksen kuin TKI-toiminnankin fokusoinnissa, ja sitä syvennetään kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa. Painoalat ovat:  

TKI-toiminta perustuu uutta tietoa ja osaamista kehittävään Moodi2-tyyppiseen tutkimustoimintaan, jossa eri alojen asiantuntijat tuottavat tietoa yhdessä monialaisesti/poikkitieteellisesti. Savonian TKI-toiminta tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja eri alan organisaatioille ja yksityisille henkilöille lukuisia palveluja ja yhteistyömuotoja.

Tutustu myös!

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube