Olet täällä

Summer Boost 2020

Opiskelijoita keskustelemassa luokkahuoneessa.

Pohjoissavolaiset PK-yritykset – nyt katse eteenpäin!

Tämä on kutsu teille. Lähde mukaan Summer Boost 2020 -toimintaan ja liity menestyvän liiketoiminnan tulevaisuuden rakentamisen kärkijoukkueeseen.

Covid-19-pandemia muuttaa maailmaa pysyvästi. Muutos tapahtuu ihmisten mielissä, arvoissa ja asenteissa. Mitä tapahtuu matkailulle, lentämiselle, ulkona syömiselle? Entä asumiselle, autoilulle, vapaa-ajan vietolle? Tai globaaleille arvoketjuille, logistiikalle, toimituksille? Ostetaanko jatkossa lähempää? Arvostetaanko lähiruokaa, lähipolttoainetta, lähienergiaa, lähiluontoa, lähiasumista, lähimateriaaleja ja lähiyrityksiä? Vai palautuuko kaikki ennalleen?

Kun maailman jokainen yritys on lyöty kanveesiin, ketkä nousevat ensimmäisinä?

Mitä Summer Boost tarjoaa YRITYKSELLE?Tietokone pöydällä, tiiliseinä taustalla.

Nyt on niukkaa. Toivottavasti ei enää pitkään!

 • Yrityksillä on nyt mahdollisuus katsoa tulevaisuuteen ja samalla huolella pohtia vuosien varrella pöytälaatikkoon jääneiden kehittämisideoiden käyttökelpoisuutta.
 • Tukena tässä Savonian Summer Boost 2020.
 • Kyse on yritykselle ja opiskelijalle konkreettisesti hyödyllisestä yhteiskehittämisen prosessista – ei perinteisestä kesätyömahdollisuudesta.
 • Samalla vastuullinen yritys antaa tulevaisuuteen suuntaavan mahdollisuuden opiskelijoille.

Summer Boost 2020 toteutuu, jos hakemamme hanke saa rahoituksen.

Summer Boostissa yritys saa:

 • Käyttöönsä korkeakouluopiskelijoista koostuvan monialaisen tiimin, jonka työskentelyä ohjataan ammattimaisesti.
 • Mahdollisuuden tarkastella huolellisesti oman liiketoimintansa tulevaisuuden näkymiä.
 • Mahdollisuuden virkistää omien avainhenkilöidensä tulevaisuusajattelun taitoja.
 • Mahdollisesti syntyvien kehittämisaihioiden jatkotoimien yhteisen arvioinnin.

Katso IPR-malli ja sopimukset sivun lopusta. *

Mitä Summer Boost tarjoaa OPISKELIJALLE?

 • Innostavan monialaisen tiimin jäsenyyden ja tuen.
 • Merkityksellistä työelämäosaamista ja tulevaisuustaitoja.
 • Mahdollisuuden perehtyä valitun PK-yrityksen liiketoiminnan valintoihin syvällisesti.
 • Sytykkeitä yrittäjyyteen.
 • Pienen korvauksen työstä sekä mahdollisuuden saada opintopisteitä harjoitteluun tai valinnaisiin opintoihin.
 • Mahdollisten yritysideoiden jatkotoimien yhteisen pohdinnan ja sparrauksen.

Lisätietoja opiskelijalle myös Reppu-intranetissa >>

Miten homma käytännössä toimii?

Toiminta tapahtuu kymmenen viikon jaksona 8.6.–14.8.2020.

Mies ja kaksi naista kävelemässä käytävällä.Jokaiselle mukaan lähtevälle yritykselle nimetään korkeakouluopiskelijoista koostuva 3-4 henkilön monialainen tiimi, jonka kanssa viedään kesän aikana läpi ammattimaisesti ohjattu tulevaisuustyöskentelyn prosessi.

Yritys saa tiimin käyttöönsä avaimet käteen -periaatteella. Savonia kokoaa opiskelijatiimit, maksaa palkkiot, auttaa tiimiä toimeksiannon muotoilemisessa ja tukee tiimien työskentelyä kesän aikana.

Yritykselle kyseessä on projektiyhteistyö eikä osallistumisesta seuraa muita velvoitteita (vrt. tavallinen kesätyöntekijöiden palkkaaminen suoraan yritykseen).

Yrityksen edustajalta toivotaan yhteistyöskentelyyn tiimin kanssa aikaa 4-8 tuntia viikossa.

Lopputuloksena syntyy yrityksen liiketoimintaa eteenpäin vieviä, konkreettisia tuote-, palvelu- ja liiketoimintakonsepteja. Tuloksena ei synny valmiita tuotteita tai palveluita. Projektien lopputulokset paketoidaan ja käydään läpi yritysten kanssa. Oikeudet työssä syntyviin tuloksiin jaetaan tiimien jäsenten ja toimeksiantajayrityksen kesken.

Mitä Summer Boost maksaa?

Kymmenen viikon kokonaisuus maksaa yritykselle:

 • 100 € (alv. 0 %), Startup-yritys
 • 300 € (alv. 0 %), jos liikevaihto alle 500 000 eur
 • 600 € (alv. 0 %), jos liikevaihto alle 3 Meur
 • 1000 € (alv. 0 %), jos liikevaihto yli 3 Meur

Yritys voi varata itselleen useammankin tiimin, jolloin edellä mainittu hinta kerrotaan tiimien määrällä.

Miten mukaan ja mistä lisätietoja?

Yritys ilmoittaudu mukaan >> 
Opiskelija ilmoittaudu mukaan >>

Ilmoittautumisaikaa on 1.6. saakka.

Lisätietoja yrityksille:
Erityisasiantuntija Päivi Korhonen, 044 785 5576, paivi.korhonen@savonia.fi
Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire, 044 785 6925, antti.iire@savonia.fi

Lisätietoja opiskelijoille:
Lehtori, opinto-ohjaaja Tatu Westerholm, 044 785 6283, tatu.westerholm@savonia.fi

_ _ _

* Tulevaisuusprojektien aihiot määritetään yhdessä yrityksen kanssa. Projektien sopimukset pohjautuvat globaalisti käytössä oleviin ja Suomen suurimpien teollisuusyritysten kanssa määritettyihin malleihin. Yrityksen kanssa tehdään kumppanisopimukset projekteista. Yritykselle ei synny työnantajavelvoitteita.

Tiimien kanssa tehdään erilliset sopimukset, joissa määritetään myös pelisäännöt tiimin omaan päätöksentekoon mahdollisen syntyvien aihioiden jatkokehittämisen osalta. Yritykset voivat projektien aikana tarjota tiimilleen / tiimeilleen tausta-aineistoa, materiaaleja tai työkaluja (”tausta-aineisto”). Tiimeille tai muille toimijoille ei siirry mitään oikeuksia tähän tausta-aineistoon ja sopimusten mukaan tausta-aineisto pidetään ehdottoman luottamuksellisena. Mukana työssä olleelle yritykselle syntyy globaali, rinnakkainen ja rojaltivapaa käyttöoikeus projektitulosten vapaaseen käyttöön. Yritys voi hyödyntää syntyneitä tuloksia haluamallaan tavalla.

Opiskelijatiimille jää oikeudet projektin lopputuloksiin, joita myös he voivat hyödyntää. Yrityksellä on mahdollisuus erikseen sovittavaa ja tiimille maksettavaa palkkiota vastaan lunastaa tulosten omistusoikeus. Sopimuksiin sisältyy tarkasti määritetty salassapitosopimus.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube