Olet täällä

Materiaalitekniikka

Materaalitekniikan laboratorio tarjoaa hyvät mahdollisuudet materiaalien tutkimus- ja testaustoimintaan. Nykyaikaiset laitteet mahdollistavat mekaanisten testien lisäksi mm. rikkomattomat testit sekä valo-optiset mikroskooppitarkastelut esimerkiksi rakennetutkimusta varten tai murtumismekaniikan selvittämiseen.

Laboratorion resurssit mahdollistavat mm. seuraavia tutkimus- ja testauspalveluja:

Staattiset ja dynaamiset vetokokeet. Vetokokeissa käytettävissä kapasiteetiltaan max. 100 ja 500 kN kuormituskehät. Lujuustutkimuksissa määritellään materiaalien vetomurtolujuus, myötöraja/0,2- raja, murtovenymä ja murtokurouma.

Kovuusmittaus. Kovuuden määrittämisessä materiaalin pintakovuudet Brinell, Rockwell B-, C- sekä Vickers-asteikoilla.

Iskusitkeys. Iskusitkeyden määritys Charpy-iskukokeella (150 J). Iskuenergia ja transitiolämpötila ovat avainasemassa valittaessa materiaalia dynaamisen kuormituksen olosuhteisiin.

Mikro- ja makrorakennetutkimus. Tutkimme kohteen metallirakenteita optisilla mikroskoopeilla ja selvitämme mm. raekoon, materiaalien epähomogeenisuuden sekä lämpökäsittelyn oikeellisuuden ohella murtumisvaurioiden selvitystä. Tutkimusta täydennetään tarvittaessa elektronimikroskoopilla. Myös rakenteen kuvaus on mahdollista.

Rikkomaton aineenkoestus. Väsymis-, syöpymis- ja särötutkimukset sekä raaka-aineiden sisäiset vauriotutkimukset väri-, ultraääni- sekä röntgentestauksin.

Vauriotutkimukset. Em. tutkimusten ja koestusten avulla teemme rikkoutuneiden, syöpyneiden tai kuluneiden osien vauriotutkimuksia. Tutkimuksissa käytämme myös apuna stereo- ja elektronimikroskooppia sekä 3-D microtomografia laitetta.

Korroosiotutkimus. Suolasumukokeet standardin SFS-EN ISO 9227 mukaisesti. Käytettävissä 2 kpl suolasumutestaus kaappeja.

 

Yhteystiedot
Projekti-insinööri Arvo Tiilikainen, puh. 044 785 6276, arvo.tiilikainen@savonia.fi

Lehtori Mika Mäkinen, puh. 044 785 6377, mika.makinen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube