Tuotannon simulointi

Tarjoamme tuotannon simulointipalveluja osana tuotannon tutkimus- ja kehitystoimintaa. Simuloinnin toimeksianto voidaan toteuttaa osana yrityksen t&k-hanketta tai myös suorana toimeksiantona, mikäli tarkastelun kohde on ennalta tiedossa.

Toimeksiannon hinta määräytyy tarvittavan työajan perusteella. Laajuudeltaan pieni simuloinnin toimeksianto voidaan toteuttaa viikossa, laajemmat toteutukset ovat useiden kuukausien mittaisia projekteja joissa mallinnetaan kokonainen tuotantolinja- tai laitos.

Meillä on vahva kokemus simuloinnin toimeksiantojen suorittamisesta teollisuuden tarpeisiin, olemmehan tehneet niitä jo vuodesta 2000 lähtien. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja alan kehityksen seuraaminen varmistavat osaavan palvelun. Käytössämme on tällä hetkellä kaupalliset lisenssit seuraaviin ohjelmistoihin:

  • Tuotannon ja toimitusverkon 2D-simulointimallit: Anylogic Professional
  • Tuotannon ja robotiikan 3D-simulointimallit: 3DAutomate/3DCreate

Liiketoiminnan lisäksi Savoniassa opetetaan tuotannon simulointia osana konetekniikan insinöörien koulutusohjelmaa.

Mitä tuotannon simuloinnilla sitten tarkoitetaan? Tuotannon simulointi on tuotannon ohjauksen, analysoinnin ja kehityksen työkalu.

Sillä tarkoitetaan tietokoneelle luotua, todellista tuotantojärjestelmää vastaavaa mallia, jossa eri tuotantoyksiköiden ja -laitteiden väliset riippuvuussuhteet sekä materiaalien virtaus on otettu huomioon. Sen avulla on mahdollista tutkia järjestelmiä, jotka eivät todellisuudessa ole olemassa tai joiden havainnointi muuten on vaikeaa, kallista tai hidasta.

Usein simulointia hyödynnetään päätöksenteon apuvälineenä suunnitteluvaiheessa, mutta käyttökohteita on lukuisia myös suunnitteluvaiheen jälkeen. Yleisimpiä käyttökohteita ovat mm:

  • Kokonaisuuksien hahmottaminen (esim. investoinnin merkitys kokonaisuuden kannalta)
  • Käyttöönoton nopeuttaminen (esim. uusien järjestelmien suunnittelu ja mitoitus, henkilöstön koulutus)
  • Järjestelmän häiriösietoisuuden tutkiminen (esim. kysynnän ja tarjonnan vaihtelun vaikutus toimitusverkkoon)
  • Pullonkaulojen tunnistaminen
  • Varastotasojen optimointi
  • Prosessin kapasiteetin määrittäminen
  • Markkinointi

Tuotannon simuloinnilta haluttavat tavoitteet ja toteumat riippuvat simulointimallin tarkastelutasosta. Karkea jaottelu viiteen tasoon etäisyytenä tuotannon operatiivisesta tasosta näyttäisi seuraavalta.

 

 

Eri tarkastelutasoille tehtyjä simulointimalleja on mahdollista hyödyntää muissa simulointitarkasteluissa pohjatietona.

 

 

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@savonia.fi

TKI-asiantuntija Antti Alonen, puh. 044 785 5767

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube