Olet täällä

Digitaalinen koneenrakennus

Digitaalisen koneenrakennuksen toimintaympäristö tarjoaa digitaaliseen tuoteprosessiin ja sen kehittämiseen liittyvää soveltavaa tutkimus -ja kehityspalvelutoimintaa. Käytettävissä olevat 3D-skanneri ja –tulostimet tuovat uusia mahdollisuuksia suunnittelu- ja tarkastustoimintoihin.

Mittaus- ja laskentapalvelut taas antavat mahdollisuuden tuotteiden lujuusteknilliseen analysointiin.

Simuloinnin avulla voidaan selvittää esimerkiksi yrityksen tuotanto- ja toimintaprosessien tai yksittäisten laitteiden toimivuus.

Käyttöönotetut ERP- ja PDM -ympäristöt tukevat toiminnallisten prosessien kehittämistä sekä eritasoisten järjestelmäintegraatioiden arviointia. Savonialta löytyy syvällistä osaamista mm. IFS ja Lemonsoft –järjestelmiin sekä niiden välisen tiedonsiirron automatisointiin.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube