Olet täällä

yTiimi palveluksessasi

yTiimi on Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattu vaihtoehtoinen, yrittäjyyttä painottava tapa suorittaa ammattiopintoja. Monialainen yTiimi yhdistää liiketalouden, tietojenkäsit­telyn, matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, terveysalan, tekniikan ja kulttuurialan yrittäjähenkiset opiskelijat.

yTiimin toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea käytännönlähei­sesti opiskelijoiden liiketoiminta­valmiuksia ja kehittää yrittäjyyttä. Yrittäjyysosaamisen kasvattamisen lisäksi opintojen tavoitteena on vah­vistaa alueen pk-yritysten (esim. per­heyritykset) osaamista.

Yrittäjyyteen ja erityyppiseen yritys­toimintaan syventymällä opiskelijalle annetaan mahdollisuudet kasvaa am­mattitaitoisesta työntekijästä yrittä­jäksi, tietyn liiketoiminta-alueen vas­tuuhenkilöksi ja asiantuntijaksi sekä mahdollisuuksien etsijäksi. Alla olevasta videosta pääset kuulemaan opiskelijoiden kokemuksia yTiimissä toimimisesta.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube