Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SAVMONI Savonian monialainen opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SAVURH02
NimiUrheiluakatemiaopinnot 2
Nimi englanniksiCombining Studies and Sports 2
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- tuntee kahden uran tuoman kokonaiskuorman reunaehdot ja osaa ennakoida mahdollisia muutostarpeita
- osaa neuvotella mahdollisista vaihtoehtoisista opintojen suoritustavoista sekä akatemian tukipalveluista
- osaa toteuttaa kahta uraa koskevia suunnitelmia sekä tarvittaessa tehdä rohkeitakin valintoja tavoitteena olevien tulosten parantamiseksi
- tunnistaa urheilu- ja opiskelu-uran mahdolliset synergian paikat (harjoittelut, opinnäytteet jne.)
- osaa arvioida akatemiatoiminnan hyödyllisyyttä omasta näkökulmastaan
Keskeiset sisällöt- Savonian ja urheiluakatemian yhteistyö urheilevan opiskelijan tukena
- kahden uran tekemiseen liittyvien suunnitelmien (HOPS/HOVS) päivittäminen
- akatemiavalmennus oman kehittymisen tukena
- oman kehittymisen arviointi
- akatemiatoiminnan arviointi
Suoritustavat- akatemiavalmennukseen osallistuminen/itsenäinen valmentautuminen (4 op)
- henkilökohtainen keskustelu/yhteydenpito akatemiakoordinaattorin kanssa
- palautekeskustelu tai arviointi-/palautekyselyyn vastaaminen (urheiluakatemia)
- vaihtoehtoisia suoritustapoja mm. vertaisurheilijana toimiminen, kahden uran tekemiseen liittyvän blogin pitäminen, rekrytointi- ja markkinointitilaisuuksiin osallistuminen ja akatemian järjestämille, urheilu-uraa tukeville luennoille osallistuminen (neuvoteltava erikseen)
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVenhovaara Pirjo

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube