Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SSOS
NimiSosiaalilainsäädäntö
Nimi englanniksiSocial law
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija
- hallitsee sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
- ymmärtää sosiaalioikeudellisen ajattelun ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet
- osaa soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa
- tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät
Keskeiset sisällöt4 op:
- johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
- sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet
- sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen
- asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
- erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto)
-asiakasmaksut ja edunvalvonta
1 op:
- hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku
Suoritustavat- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
- itsenäinen opiskelu, verkkoluennot ja –tehtävät, aineistoihin perehtyminen
- osallistuminen webinaareihin
- verkkotentin suorittaminen
Toteutustavat- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 16.9.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua viikon kuluessa kurssin avautumisesta, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 16.9.2019.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 20.1.2020 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 20.1.2020 mennessä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Kaarlo, Tuori & Kotkas, Toomas. Sosiaalioikeus (uusin painos). WSOY –pro.
- Ajantasainen lainsäädäntö sekä muu Moodlessa tarjottava materiaali
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKaija-Kortelainen Minna

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube