Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SLEAN
NimiLean-johtamisen perusteet
Nimi englanniksiLean Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetLean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean-työkaluihin ja – menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää leanin periaatteet
- osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön
- osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
- osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja
Keskeiset sisällöt- lean johtamisfilosofiana
- tärkeimmät lean-työkalut ja –menetelmät
- lean-työkalujen ja –menetelmien soveltaminen
Suoritustavat- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti.
Toteutustavat100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 20.9.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 30.9.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 20.9.2019 ja sulkeutuvat 13.12.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.12.2019 mennessä.
- Opintojakson voi tenttiä aikavälillä 28.10. – 13.12.2019. Tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 13.12.2019 mennessä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Moodleen koostettu luentomateriaali
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
- Suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas & Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.
Edeltävät opinnot- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuuronen Niina

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube