Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

CampusOnline 19S Savonian verkko-opintotarjonta

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19SLLX900
NimiTuloksellinen verkkoliiketoiminta
Nimi englanniksiSuccesful E-commerce
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojaksolla käsitellään verkkoliiketoimintaa ja sen asiakaslähtöistä kehittämistä. Opiskelija perehtyy tuloksellisen verkkoliiketoiminnan keskeisiin asioihin. Opintojakso antaa osaamista verkkokaupan perustamiseen ja kehittämiseen sekä myynnin kasvattamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata asiakaslähtöisen verkkoliiketoiminnan perusteet ja ansaintamallit.
- osaa määritellä verkkokaupan perustamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät ydinprosessit.
- osaa käyttää verkkoliiketoiminnan markkinoinnin keinoja sekä osaa hyödyntää kuluttajan ostoprosessia myynnin kasvattamiseksi.
- osaa valita tärkeimmät mittarit, joilla verkkoliiketoiminnan tuloksellisuutta voi seurata ja mitata sekä osaa hyödyntää mittausanalytiikkaa.
Keskeiset sisällöt- Verkkokaupan ydinprosessit ja ansaintamallit
- Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen
- Verkkokaupan myynnin kasvattaminen ja asiakaslähtöisyys
- Verkkokaupan analytiikka ja mittarit sekä niiden hyödyntäminen
Suoritustavat- Verkko-opintojaksolle osallistuminen sekä aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
- Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Toteutustavat100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 20.9.2019. Opintojaksolle tulee kirjautua 30.9.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 20.9.2019 ja sulkeutuvat 5.12.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 20.1.2020 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.12.2020 mennessä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Ilmoitetaan myöhemmin
Edeltävät opinnot
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöJärvenpää Titta

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube