Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Pelastusopisto
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

Kesäopinnot 2019

Opintojaksokuvaus

Koodi4 CO19KESSTR
NimiStrateginen yritysvastuu
Nimi englanniksiStrategic Corporate Responsibilty
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetYritysvastuusta on tullut viime vuosina olennainen osa yhä useamman yrityksen strategista johtamista. Tänä päivänä yritysvastuussa ei ole enää kyse siitä, että yritys pyrkii minimoimaan toimintansa aiheuttamat haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Strateginen yritysvastuu tarkoittaa sitä, että yritysvastuu nähdään osana yrityksen strategiaa ja arvonluontiprosessia. Tällä kurssilla perehdyt uusimpiin yritysvastuun ajatuksiin ja malleihin, ja opit näkemään yritysvastuun osana yrityksen johtamista. Kurssilla käsitellään sekä teoriaa että mielenkiintoisia yritysesimerkkejä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä, mitä strateginen yritysvastuu yrityksen johtamisessa tarkoittaa ja kertoa, mitä hyötyä siitä on yritykselle
- osaa tunnistaa yrityksen tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät sidosryhmät
- osaa esitellä erilaisia yritysvastuun osa-alueita ja arvioida niiden merkitystä yrityksille, ympäristölle ja yhteiskunnalle
- osaa määritellä, mitä nettopositiivisuus ja jaetun arvon käsite tarkoittaa
- osaa kertoa, miten vastuullisuutta voi johtaa ja miten siitä voi raportoida
Keskeiset sisällöt- yritysvastuuajattelun kehittyminen
- yritysvastuu osana yrityksen strategiaa
- yritysvastuun johtaminen
- keskeiset yritysvastuun näkökulmat
- yritysvastuusta viestintä ja raportoiminen
Suoritustavat- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen kirjallisiin harjoitustehtäviin ja verkkokeskusteluihin, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Toteutustavat100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 15.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - Hylätty (0)
Materiaali- luentomateriaalit Moodlessa
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, yritysesimerkkejä ja yritysten vastuullisuusraportteja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
Edeltävät opinnotEi vaadittavia edeltäviä opintoja
Linkki
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSuuronen Niina

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube