Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MAVA18S Ammattikorkeakoulututkintoon valmentava koulutus maahanmuuttajille

Osaamistavoitteet

Yleinen ja ammatillinen kielitaito kehittyvät opinnoissa. Harjoittelet suomen kieltä keskitasolla. Sinun ymmärrys suomalaisesta kulttuurista, opiskeluista, työelämästä ja yhteiskunnasta paranevat. Opintojen aikana opiskelet ammattialan kieltä ja alan toimintakulttuuria
esimerkiksi internetissä, keskusteluharjoituksissa ja työpaikalla työkokeilussa.

Opinnoissa sinun suomen kielen taidot paranevat niin, että opiskelu korkeakoulussa ja työskentely Suomessa on sujuvaa. Saat opinnoissa vinkkejä opiskeluun opiskelutekniikoista ja pääsykokeista suomalaisessa korkeakoulussa. Opintojen jälkeen osaat kirjoittaa korkeakouluopintoihin kuuluvia, suppeita raportteja tai pieniä kirjallisia tekstejä töissä.

Työkokeilussa opit parhaiten ammattialan kieltä tai voit valita työkokeilupaikan alalta, johon haluat tutustua. Työkokeilusta ei makseta palkkaa.
Opiskelija yrittää hankkia työkokeilupaikan itse,mutta voi saada siihen apua opettajalta.

Opinnot eivät anna suoraa opiskeluoikeutta eivätkä lisäpisteitä opiskelijavalintaan.
Todistusta ei voi rinnastaa YKI-todistukseen.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube