Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9220
NimiOperatiivinen johtaminen
Nimi englanniksiOperative Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää operatiivisen johtamisen osana yrityksen strategisia linjauksia. Hän hahmottaa esimiesnäkökulmasta matkailu- ja ravitsemisalan eri toimintakokonaisuuksia sekä tunnistaa esimiestoiminnan osaamisalueet ja roolin. Opiskelija tuntee palveluprosessikokonaisuuden ja osaprosessit osana kannattavaa liiketoimintaa. Opiskelija osaa ohjata ja kehittää operatiivista toimintaa vastuullisesti. Opiskelija ymmärtää raportoinnin merkityksen ja osaa arvioida niitä asiakas- ja yritystasolla. Opiskelija osaa hyödyntää seuranta- ja palautejärjestelmiä sekä mittareita ja raportteja operatiivisessa johtamistyössä ja toiminnan kehittämisessä. Opiskelija tuntee sopimusoikeuden keskeiset normit ja osaa soveltaa niitä käytännön ratkaisutilanteissa.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- päivittäinen johtaminen
- työresurssien organisointi
- esimiestyö erilaisissa toimintaympäristöissä
- palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
- tunnusluvut, tehokkuusmittarit ja raportointi
- esimiestyö monimuotoisessa työ- ja asiakasyhteisössä
- yleinen sopimusoikeus: sopimuksen tekeminen, tulkinta, sovittelu ja pätemättömyys
- erityinen sopimusoikeus: alan toimintaan liittyvät erilaiset sopimustyypit ja niiden sääntely
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVehviläinen Merja
Honkanen Jukka

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube