Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9200
NimiMonipuolinen esimiestyö
Nimi englanniksiLeadership and Management
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa kuvata johtajuuden ja esimiestyön tarkoituksen ja merkityksen organisaatiolle. Hän tunnistaa esimiehen roolin organisaation kulttuurin ja osaamisen kehittäjänä sekä osaa soveltaa aiemmin oppimaansa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia käytännön esimiestyössä. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden sekä henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM Human Resource Management) ja HR-prosessien merkityksen esimiestyössä. Lisäksi opiskelija tiedostaa esimiestyön vaatimukset ja oppii rakentamaan omaa johtajuuttaan.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- johtamisen perusteet
- esimiehen roolit ja tehtävät
- itsensä johtaminen
- organisaation ja monikulttuurisuuden johtaminen
- henkilöstöjohtaminen
- HR-prosessit (osaamisen kehittäminen, rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi, palkitseminen, suorituksen johtaminen ja työhyvinvointi)
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliOpintojakson materiaalit ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVehviläinen Merja
Vornanen Tanja

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube