Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9180
NimiLaskentatoimi matkailu- ja ravitsemisalalla
Nimi englanniksiAccounting in the Tourism and Hospitality Business
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa laskea matkailu- ja ravitsemisalalla tarvittavia laskutehtäviä ja käyttää taulukkolaskentaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Hän osaa tehdä toimialan yrityksen hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmia ja ymmärtää budjetoinnin merkityksen ja siihen liittyvät laskelmat. Opiskelija tuntee alalla käytettävät tunnusluvut ja osaa käyttää niitä yritystoiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen. Hän osaa laskea taloushallintoon ja kannattavuuslaskentaan liittyviä laskutehtäviä sekä tulkita yrityksen tilinpäätöstietoja.
Opiskelija pystyy hoitamaan yhdistyksen tai pienen yrityksen kirjanpidon ja ymmärtää käytännön taloudenhoidon yhteyden kirjanpitoon.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- tuotekustannusten laskeminen ja tuotehinnoittelu
- hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmat
- kannattavuuden suunnittelu
- taulukkolaskennan käyttö liiketoiminnassa
- taloushallinnon käytännöt
- kirjapidon perusteet
- tilinpäätöstietojen ymmärtäminen.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentit
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSELANDER, Kai ja VALLI, Vuokko 2007. Kannattavuus ja hinnoittelu matkailu- ja ravitsemisalalla. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. Saatavissa myös: www.selanderoy.fi
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnotLähtölaskenta kannattavaan yritystoimintaan
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSelander Kai
Vartiainen Mari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube