Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9170
NimiLähtölaskenta kannattavaan yritystoimintaan
Nimi englanniksiBasics of Profitable Business
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tietää yritystoiminnan peruskäsitteet ja -toiminnot. Hän hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja tunnistaa niiden merkityksen osana yrityksen liiketoimintaa. Hän osaa laskea matkailu- ja ravitsemisalalla tarvittavia laskutehtäviä ja käyttää taulukkolaskentaa jokapäiväisessä toiminnassaan. Opiskelija hallitsee toimialan yrityksen hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmien perusteet ja niihin liittyvät laskutehtävät.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- yritystoiminnan peruskäsitteet
- prosenttilaskun kertaus
- korkolaskut ja indeksit
- tuotekustannusten laskeminen ja tuotehinnoittelu
- hinnoittelu- ja kannattavuuslaskelmat
- taulukkolaskennan käyttö liiketoiminnassa.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentit.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliSELANDER, Kai ja VALLI, Vuokko 2007. Kannattavuus ja hinnoittelu matkailu- ja ravitsemisalalla. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. Saatavissa myös: www.selanderoy.fi
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSelander Kai
Vartiainen Mari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube