Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9130
NimiMarkkinoinnin suunnittelu
Nimi englanniksiMarketing Planning
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää markkinoinnin suunnitteluprosessin ja siihen vaikuttavat taustatekijät ja -muuttujat. Opiskelija osaa tehdä lähtökohta-analyyseja markkinoinnin suunnittelemiseksi ja työstää markkinointisuunnitelman tunnistaen markkinoinnin ja toimialan trendit. Opiskelija osaa suunnitella markkinointia ja myyntiä tavoitteellisesti, kannattavasti, kokonaisvaltaisesti ja kokonaisena prosessina eri markkinoinnin kilpailukeinoja ja -kanavia hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää oman toimialansa merkityksen osana kansantaloutta ja osaa arvioida toimiympäristön muutosten vaikutuksia omalle toimialalle ja työnantajalle.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- markkinoinnin suunnitteluprosessi
- markkinointisuunnitelma
- analyysit markkinoinnin suunnittelun lähtökohtana
- markkinoinnin ja toimialan trendit
- kansantalouden peruskäsitteet
- yrityksen strategiat, markkinointistrategia ja markkinointiviestintä- strategia-
- markkinoinnin budjetointi ja seuranta.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnotMarkkinoinnin perusteet
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKorhonen Jorma
Salopelto Timo

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube