Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMAM9110
NimiMarkkinoinnin perusteet
Nimi englanniksiBasics of Marketing
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja tunnistaa markkinoinnin, sen tehtävät ja markkinointiympäristöt osana yrityksen liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää asiakassuhdemarkkinoinnin piirteet ja merkityksen. Hän osaa analysoida palvelutuotteita ja niiden markkinointia eri kanavissa sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoinnissa. Opiskelija tunnistaa erilaisia markkinointiratkaisuja matkailu- ja ravitsemisalalla huomioiden asiakasprofiileja, kuluttajakäyttäytymistä ja kilpailukeinoja. Opiskelija hallitsee projektitoiminnan peruskäsitteet ja tunnistaa sen erityispiirteet. Hän osaa soveltaa projektitoimintaa niin markkinoinnin toteutuksessa kuin muussakin työskentelyssään.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- markkinoinnin peruskäsitteet
- markkinoinnin eri aikakaudet
- markkinointiympäristöt ja lainsäädäntö
- asiakassuhdemarkkinointi
- markkinoinnillinen liikeidea, asiakasymmärrys
- segmentointi, asiakasprofiilit ja ostopäätösprosessit
- markkinoinnin kilpailukeinot
- projektitoiminnan perusteet.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, tentit
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliBERGSTRÖM, Seija ja LEPPÄNEN, Arja 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Saatavissa myös: https://www.ellibslibrary.com
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKorhonen Jorma
Vauhkonen Sirpa

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube