Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMVM9440
NimiInnovatiivinen ruokatuote
Nimi englanniksiInnovative Food Product
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija ymmärtää innovatiivisen tuotekehitysprosessin merkityksen ruokatuotteen kehittämisessä. Hän tuntee asiakaslähtöisen tuotekehitysprosessin eri vaiheet ja keskeiset menetelmät. Opiskelija hallitsee ruuan aistittavan laadun arvioinnin perusmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä käytännön työskentelyssä. Hän osaa käyttää kokeellisen ja kehittävän työskentelyn menetelmiä omassa tuotekehitysprojektissaan. Opiskelija kykenee arvioimaan innovatiivisen tuotekehitysprosessin kokonaisuutta markkinoinnin ja kannattavuuden näkökulmasta sekä omaa toimintaansa prosessissa.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- ruuan tuotekehitysprosessi ja vaiheet
- asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen osana tuotekehitystä
- kokeellisen työskentelyn menetelmät ja käytännöt mm. aistinvarainen arviointi
- tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön työskentelyssä ja toiminnan suunnittelussa.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät, projektitehtävä
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTUORILA, Hely ja PARKKINEN, Kirsti 2008 tai uudempi painos. Aistit ammattikäyttöön. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnotRavitsemispalvelujen syventävät ammattiopinnot -kokonaisuus tai vastaavat opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVartiainen Mari
Heikkinen Anne-Mari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube