Olet täällä

Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

MM19SM Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 MMVM9250
NimiRavitsemuslaatu
Nimi englanniksiNutritional Quality in Food Process
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija tunnistaa ravitsemuslaadun merkityksen ravitsemispalveluissa ja osaa edistää sitä. Hän tunnistaa eri asiakasryhmiä koskevat ravitsemussuositukset ja osaa huomioida ja soveltaa niitä ravitsemispalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tietää ravitsemuslaadun arvioinnin menetelmät ja toimintamallit. Hän ymmärtää ravitsemispalveluita koskevia ruokaturvallisuuden hallinta- ja arviointikeinoja sekä -menetelmiä.
Keskeiset sisällötOpintojakson keskeinen sisältö on
- syventävä ravitsemus- ja ruokavaliotietous ja sen soveltaminen ravitsemispalveluiden tuottamisessa
- eri asiakasryhmiä koskevat ravitsemussuositukset
- ravitsemus- ja turvallisuuslaadun seuranta-, arviointi- ja hallintamenetelmät: lainsäädäntö, riskinhallinta HACCP-menetelmällä sekä omavalvonta, OIVA-järjestelmä.
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen opetukseen, yksilö- ja ryhmätehtävät, verkkotehtävät.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMateriaali ilmoitetaan opintojakson aikana.
Edeltävät opinnotElintarvikkeesta ruokatuotteeksi ja Asiakaslähtöinen ruokatuote - opintojaksot tai vastaavat tiedot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöVartiainen Mari
Heikkinen Anne-Mari

« Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

Youtube